Sleepy Surikat החליט לשכב על סלע, ​​אבל בחרמקום מצער - אחרי כמה שניות הוא התגלגל עם עקבים. לידו היו שני חברים, שהבינו מה יכול לקרות, אבל אפילו לא ניסה לעזור לחבר מנומנם.

הערות 0