לא כל האנשים יכולים להרשות לעצמם לחיות בעצמםדירה או בית משלך. כמה קשישים וילדים ללא אפוטרופסות של ההורים נופלים למוסדות מיוחדים תחת מחלקת המדינה. מוסדות אלה נקראים פנימיות. הבה נבחן ביתר פירוט את הפנימיות.

בפרקטיקה של עבודה של שירותים חברתיים פנימיות נקראים מוסדות שבהם קשישים או אנשים עם מוגבלות חיים ומקבלים ביטוח לאומי.

יש גם פנימיות. במקרה זה, אנו מתכוונים להוסטל שבו הילדים חיים, תוך כדי לימוד בו זמנית בבית הספר הזה. ילדים בבית היתומים שנותרו ללא טיפול הורי יכולים לגור בבית היתומים. במקרה זה מתממשת התפקוד החברתי: המדינה קובעת את ההוראה המלאה או החלקית של ילדים.

יש פנימיות שבהן ילדים ממרוחק ממחוזות בית הספר. כאלה, למשל, הם פנימיות פרטיות, שבהן מתבצע חינוך מלא של ילדים, כמו גם הבטחת מגורים איכותיים.

ניתן למצוא מידע נוסף על מוסדות החינוך השונים מתוך המאמרים בפרק "מוסדות חינוך".

הערות 0