תופעה היא כל ביטוי של משהו, וגם כל שינוי בעולם סביבנו. משמעותה של מילה זו נקבעת על פי ההקשר, דהיינו שם התואר העומד ליד המונח "תופעה". מה היא תופעה, קשה להבין בלי דוגמאות, אז בואו נביא אותם.

  • תופעה פיזית יכולה להיחשב לשינוי במצב המצטבר של החומר.
  • באזור זה יש תופעות טבעיות בלתי רגילות כמו גלים מאובנים.
  • הוא נבהל ממשהו שאפשר לכנותו תופעה פאראנורמלית.

הבה נבחן את המושג "תופעה" ביתר הרחבה בהתאם להקשר.

מהי תופעה פיזית

ראשית, שים לבתופעה פיזית היא תהליך, לא תוצאה של משהו. זהו תהליך של שינויים במצב או במצב של מערכות פיזיות. זכרו כי תופעה פיזית היא תופעה שבה לא תהיה טרנספורמציה של חומר אחד למשנהו. הרכבו יישאר זהה, אך המדינה או העמדה ישתנו.

תופעות פיזיות מסווגות כדלקמן:

  • תופעות חשמל. חיובים חשמליים מעורבים בהם. לדוגמה, ברק, זרם חשמלי.
  • תופעות מכניות. התנועה תהיה יחסית זה לזה. לדוגמה, את התנועה של מכוניות לאורך הכביש.
  • תופעות תרמיות. הם קשורים לשינויים בטמפרטורת הגוף. לדוגמה, נמס שלג.
  • תופעות אופטיות. הם קשורים עם המטמורפוזה של קרני האור. לדוגמה, קשת.
  • תופעות מגנטיות. המתרחש כאשר מופיעות התכונות המגנטיות של אובייקט מסוים. לדוגמה, מצפן עם חץ מצביע לכיוון צפון.
  • תופעות אטומיות. להתרחש במהלך המטמורפוזה במבנה הפנימי של החומר. למשל, זוהר הכוכבים.

מהי תופעה טבעית

תופעות טבע נחשבות לתופעות אקלימיות ומטאורולוגיות של הטבע, המתעוררות באופן טבעי. גשם, שלג, סערה, רעידת אדמה - כל אלה הן דוגמאות של תופעות טבע.

חשוב להבין שתופעה כזו של הטבע וכיצדהיא קשורה לתופעות פיזיות. לכן, בתופעה טבעית אחת, כמה תופעות פיזיות ניתן לספור. כלומר, המושג "תופעה טבעית" הוא רחב יותר. לדוגמה, תופעה זו של הטבע כסופת רעמים כוללת את התופעות הפיסיות הבאות: תנועת העננים והגשם (תופעות מכניות), ברקים (תופעה חשמלית), שריפת עץ מהברק (תופעה תרמית).

מהי תופעה פאראנורמלית

כשהם אומרים על התופעה הפאראנורמלית, יש להםלאור כל שינוי במציאות הסובבת, שאינה הנורמה, תופעה שכיחה. אין להם הסברים מדעיים, הוכחות. קיומם הולך מעבר להבנת התמונה הרגילה של העולם. דוגמאות לתופעות פאראנורמליות הן: סמלים בוכים, ביופילדות של יצורים חיים.

הערות 0