Cheshire חתול הוא כרטיס ביקור אמיתי"אליס בארץ הפלאות", הסופר האנגלי לואיס קרול. הדמות הנפלאה הזאת היא לא רק פילוסוף וגם יצור יקר, יש לו יכולת מדהימה לנוע בחלל, ועושה את זה בהדרגה. מה לדעתכם נשאר אחרי החתול צ'שייר? כמובן, החיוך שלו. היא היא שנעלמת אחרונה.

הערות 0