השפה הרוסית רוויה במלים רבותחלק מהדיבור של רבים מהם אינו כל כך פשוט. הם כוללים את המילים "מה" ו "כמה". על איזה חלק של הנאום הוא המילה "מה", המאמר שלנו יגידו.

המילה "מה" היא חקירה וקרוב משפחהכינוי. יש גם צורות אחרות של מילה זו: "מה", "מה", "מה" (שינוי על ידי הלידה ומספר). בנוסף, השם "מה" משתנה לפי המקרה:

שם בדוי הוא

RV - מה

ד

V.P. - מה

וכו '- איך

פסקה - אשר

יש מילה אחת דומה יותר - מילה זו"חלק". הוא נוצר מן הכינוי "מה" בעזרת החלקיקים "-O". זה כינוי לא מוגדר. כמו כן יש מילים דומות אחרות: "כמה", "כמה".

עכשיו אתה יודע על איזה חלק של הדיבור היא המילה אשר.

הערות 0