הספר האדום הופיע ב -1948, מתימדענים, חברי האיגוד העולמי לשימור, החליטו לערוך רשימה של מיני בעלי חיים בסכנת הכחדה שיפתחו אמצעים להצלתם ולהגנה נוספת. הרשימה נדפסה בצורת ספר ושולחה למנהיגי כל הארצות. הסיבה שהספר האדום נקרא אדום הוא פשוט. מאז צבע אדום נחשב סכנה האות הוא גם סמל החיים, להיות צבע הדם, הוחלט לעשות את העטיפה של הספר אדום. אז הופיע הספר האדום.

בפעם הראשונה הספר האדום פורסם לציבורבשנת 1963 והוא מודפס לעתים קרובות. עכשיו הוא מתאר לא רק חיות בסכנת הכחדה, אלא גם צמחים. בכל מדינה, ואפילו חלק ממנה, יש ספר אדום. יש גם ספר עולמי, שנקרא הספר האדום הבינלאומי. הוא מכיל רשימה של בעלי חיים וצמחים אשר קיומם מאוים בקנה מידה עולמי. לדוגמה, הוא כולל דובי קוטב, שאוכלוסייתם מתכווצת בגלל התכה של קרח הקוטב, ואת נמר אמור המפורסם, שמספרם כבר הצטמק ל 500 אנשים.

הערות 0