Azimuth הוא מושג המשמש רביםמדעים יישומיים. בנוסף, אנו רגילים לשמוע אזימוט כאשר מדברים על אוריינטציה על פני השטח. Azimuth נחוצה ניווט ותיירות, במחקר אסטרונומי. אבל לא כולם יודעים מה זה azimuth.

במובן הרגיל, האזימוט הוא הזוויתבין הכיוון לכל נקודה לבין הכיוון לנקודה או חפץ אחר ממקום הצופה. אם לדבר בשפה מדעית, האזימוט הוא הזווית הנמדדת בין הכיוון הנתון לבין כיוון המרידיאן. האזימוט יכול להיות מגנטי וגיאוגרפי.

  • האזימוט המגנטי נמדד בכיוון של מרידיאן מגנטי, בדרך כלל מודרך על ידי החץ של המצפן.
  • אבל האזימוט הגיאוגרפי נמדד מכיוון המרידיאן הגיאוגרפי, שנקבע על ידי תצפיות אסטרונומיות.

בנוסף, המושג של azimuth משמש גםאסטרונומיה. במדע זה, azimuth מוחל על אובייקטים שמימיים, למשל, לכוכבים. האזימוט של הכוכב הוא קשת מדרום אל המעגל האנכי של האובייקט. זה נחוץ כדי ללמוד את התנועה של גופים שמימיים, לחזות את מסלול התנועה של הכוכבים.

הגיאודזיה משתמשת גם באזימוט. לעתים קרובות הוא נספר בכיוון השעון ומייצג את הזווית בין הכיוון לצפון לכיוון לכיוון האובייקט הרצוי. זה האזימוט הזה, כי תיירים ומלחים לחשב כאשר מכוונים את עצמם על פני השטח.

חשוב לא רק לדעת מה זה azimuth, אבל גםלהיות מסוגל למצוא אותו. לשם כך, אתה צריך מצפן, מפה וסרגל. חישוב azimuth קל, בשביל זה אתה צריך לצרף קצה אחד של השליט על החץ המגנטי של צפון, השני על האובייקט שאתה צריך. הזווית המתקבלת, הנמדדת במעלות, היא האזימוט.

הערות 0