להישאר במרחב עצום ובלתי נתפסהעולם המסתורי של Minecraft, זה די קל ללכת לאיבוד ואיבד. כדי לדעת בדיוק לאיזה כיוון לנוע ובכלל, באיזה כיוון אתם נעים כרגע (חשוב במיוחד במכרה), אתם צריכים שיהיה לכם מצפן - אמצעי ניווט בסיסי. על איך לעשות מצפן ב Minecraft ו ילך רחוק יותר.

יצירת מצפן תהיה אפשרית רק אם יש ארבעה מטילי ברזל ואבק אדום, אשר כשלעצמם אינם נפוצים מאוד במשחק.

אנחנו מקבלים את החומר

לאחר עפרות ברזל נמס, אנו מקבלים מטילי ברזל טהור. כאשר עפרות אדום נהרס, אבק אדום נופל החוצה.

עכשיו מלאכה משאבים ולקבל מצפן!

הערות 0