בתיאוריה, לעזוב הוא עבור כל עובדחברה או מפעל שעבד שם במשך 11 חודשים. אבל זה קורה גם כי אדם לקח במהלך הזמן הזה לעזוב על חשבונו או אישה עובדת, למשל, היה יושב עם הילד שלה. במצבים כאלה יש צורך לחשב את אורך השירות. שקול דוגמה ספציפית של איך לחשב את מספר ימי החופשה.

מה כלול אורך השירות

כדי לחשב נכון ימי חופשה, אתה צריך לדעת מה תקופות צריך להיכלל אורך השירות, ואשר - לא.

לאורך כל השנה, כל החגיםחשבון העולה על 2 שבועות (כלומר 14 ימי יומן), כמו גם חופשה הורית לא צריך להיכלל אורך השירות. בנוסף, אין היא כוללת, כמובן, ימים שבהם אדם נעדר ממקום העבודה ללא סיבה מוצדקת. גם ימים לא נחשבים כאשר הוא הושעה מן הביצועים של עבודתו חובות עבור אחת הסיבות שנקבעו על ידי קוד העבודה.

התקופות הבאות נכללות לאורך השירות:

  • תקופה של עבודה בפועל;
  • את התקופה שבה אדם לא עובד למעשה, אבל החזיק בעמדה מסוימת בעבודה;
  • התקופה שבה העובד הושעה מעבודתו ללא אשמה משלו (בדיקה רפואית ללא תקלה);
  • פיטורין אינו על פי חוק או השעיה ושיקום לאחר מכן, דבר המצביע על היעדרות היא לא אשמתם.

תקופות של מחלה וחגים בעבר עם תשלום חייב להיות כלול גם לאורך השירות. זה כולל ופחות מ 2 שבועות של חופשה על חשבונה, מחושב עבור 1 שנה של עבודה.

הנוסחה לחישוב

אם אתה תוהה איך לספור את ימי החופשה, אתהצריך לדעת על נוסחת חישוב פשוטה. על פי זה, יש לחלק את החופשה השנתית הכוללת בימים של 12 חודשים, להכפיל את מספר חודשי עבודה וחסר מן הסכום קיבל את מספר ימי החופשה בשימוש. חשוב לציין כי החודש העובד מניח יותר ממחצית חודש עבודה אחד.

לפיכך, מסתבר שאם החופשה השנתית בימים היא 28 ימים, העובד עבד 11 חודשים והוציא 10 ימי חופשה, אזי ערכת החישוב תיראה כך:

  • 28: 12x11-10 = 15.6

מתברר כי מספר ימי החופשה של העובד הוא 16 (15.6 מעוגל ל 16).

תוכלו גם ליהנות המאמר שלנו.איך לחשב את החופשה כאשר אתה עוזב.

הערות 0