חלומות הם תהליך מורכב מאוד. הפרשנות שלהם נעשתה במשך זמן רב מאוד. וחלומות יכולים להיות שונים - הם יכולים להצביע על כמה אירועים, ולא יכול להיות שום דבר.

על מה חלומות מזהירים

זה קורה שבחלום אנחנו חולמים על אנשים. אנחנו רק חברים, קרובי משפחה, אהובים, מתים וחיים. יחד עם זאת, אנחנו תמיד שואלים את עצמנו מה החלום הזה מנבא עבורנו. ובכל זאת, אם אדם חולם, מה זה אומר? יש הנחות שונות על זה. החלומות הם בעיקר לספר לנו על ידי חלום ספרים. כמה ספרי חלומות אומרים שאם אדם חולם, אז יש לך עבירה נגדו ואתה מאוד קשה לסלוח לה. ספרי חלומות אחרים כותבים שיש לך רגשות גבוהים כלפיו.

אם אתה חולם מת, אז אף אחד לא יודע בדיוק למה המת מגיע בחלום. הם אומרים שאם הנפטר נמצא בארון מתים, אז הצרות והכשלונות מחכים לך.

אם אתה רואה אדם מאושר בחלום, אזאתה מחכה למזל וחדשות טובות. אם האויב שלך מגיע לשינה שלך, אז מחכה לך מחלה, אבל זה לא יימשך זמן רב. אם זכית באויב שלך, אז אתה תביס את הקשיים והמחלות.

לפעמים בחלום יש אותם אנשים אשר לעתים קרובות לתקשר איתך, ואתה מקבל קצת רגש ממנו.

הערות 0