ג'ורה הקטן הוא ילד תוסס, פעיל וחקרני שלא ישב בשקט. האם תכונות אלה יתמידו במשך שנים רבות, מה פירוש השם יורי?

יורי למבוגרים הוא מאוד פופולרי עםנשים, הן מרגישות בו וריד אמנותי. האופן הטבעי שלו מדבר, הבעות פנים ומחוות מציירות את המין השני כמו מגנט. לגבי נשים, הוא פסיבי יותר, הם תולים את עצמם על צווארו.

יורי אוהב את אמו, ולכן הנבחר שלו חייב בהכרח לחבב אותה ולהתיידד. בחיי משפחה, יורי יעזור אשתו בבית, לטפל בחומר טוב.

הערות 0