Microsoft Excel הוא אחד מתוכניות "המשרד"אשר מאפשר לך ליצור טבלאות, גרפים, תרשימים ועוד. כמובן, בעיקר Excel משמש ליצירת גיליונות אלקטרוניים. בתוך התוכנית, אתה יכול לעשות את זה בלחיצה אחת. עם זאת, לעתים קרובות זה נדרש לא ליצור את הטבלה ישירות בתוכנית, אבל כדי להכניס אותו Word. עם זאת, בהליך זה אין דבר מסובך מדי, רק קליקים צריך להיעשות יותר. אז בואו נתחיל.

  1. פתח את מסמך Word, בחר את הטבלה של עניין. אגב, אם אתה לא מעוניין בטבלה כולה, אתה יכול לבחור עמודות נפרדות ושורות.
  2. הדרך הקלה ביותר להעתיק את הנתונים המודגשים היאהקש על המקש החם Ctrl + C. עם זאת, ניתן לבצע את ההליך של העתקה עם העכבר, על ידי לחיצה ימנית על האזור הנבחר ובתפריט הנפתח, בחר את הפקודה "העתק".
  3. פתח את מסמך Excel, הגדר את הסמן בתא שאליו יש להתחיל את הטבלה. אנו בודקים תחילה אם הטבלה שהוכנסה תכיל את השדות שכבר נמצאים בשימוש.
  4. בתפריט הראשי של Excel בחר את הכרטיסייה "דף הבית" ובשדה "לוח" לחץ על הלחצן "הוסף" (או השתמש בשילוב Ctrl + V). זה הכל! זה נעשה!

נקודה חשובה! כאשר אתה מכניס את הטבלה בפינה הימנית התחתונה של הטבלה שמופיעה, תראה את התפריט הנפתח "הוספת פרמטרים" עם שני פריטים - "שמור את העיצוב המקורי" ו"שתמש בעיצוב הסופי ". אם תבחר את המיקום הראשון, הגדרות טבלה בשימוש ב- Word יישמרו, אם תבחר את השני, את הטבלה תקבל את העיצוב של הטבלה Excel קלאסי.

כפי שניתן לראות, ההוראה היא פשוטה מאוד, כך שגם מתחיל יכול להכניס את הטבלה לתוך Excel.

הערות 0