קטע מעברי בעורך הטקסט MS Word נותןהיכולת לקבוע היכן מסתיים דף אחד והשלב הבא מתחיל. אם בטקסט שלך אפשרות זו אינה נחוצה, אך היא מוגדרת באופן אוטומטי, אז יופיע סקר לוגי, כיצד להסיר את הקטע ב- Word. אין פקודות מיוחדות עבור זה בתוכנית. עם זאת, הסרת הפער בחלק של Word הוא די פשוט ומהיר.

  1. בכרטיסייה הראשית של התפריט העליון, הפעל את הפריט "הצג את כל התווים" (הימנית העליונה של הסמל העליון של הכרטיסייה "פסקה").
  2. גלול את הטקסט למיקום הרצוי, שבו מוצג כעת סימן "חתך הפסקה" שאינו ניתן להדפסה.
  3. אנו בוחרים את הפער על ידי הרחבת הסמן על הכיתוב הזה משמאל לימין.
  4. לחץ על מקש Del.

זה הכל! אתה יכול להסיר את הפער של הקטע. עכשיו את הטקסט מעל הקטע הפך חלק הטקסט מתחת לשבור, כל טקסט יהיה בפורמט שווה.

הערות 0