על פי הסטטיסטיקה, הזמן המאושר ביותר שלהרוב האנשים קוראים לזה שנים סטודנט. למרות מספר החגים המקצועיים ברוסיה, אלה שלא נמנעו מן המקצוע עד הסוף עדיין לא נשללו ממנו - סטודנטים. והחג אושר רשמית על ידי צו של הנשיא, אשר תזמן את התאריך הרשמי ליום הקמתה של אוניברסיטת מוסקבה - 25 בינואר. מוקדם יותר, כאשר יום הסטודנט נקרא "האוניברסיטה", הוא נחגג רק במוסקבה. עכשיו חג זה הוא חגג בכל מקום ולא רק הפדרציה הרוסית. נכון, בחו"ל הוא תאריך נוסף - 17 בנובמבר, ומסמן את היום של "קדושים מעונים" מאז 1946. זה עדיין לא ברור מתי יום הסטודנט באוקראינה, כי סטודנטים אוקראינית לחגוג את החג הן רוסית והן בפורמט בינלאומי.

הערות 0