פילים אוהבים את יקיריהם בדיוק כמו אנשים -בני משפחה אחת קשורים מאוד זה לזה. לתקשורת בעלי חיים אלה משתמשים בהרבה אותות חזותיים, צלילים ונוגעים. אחרי כמה ימים של הפרדה, למשל, מפגש הפילים ממשפחה אחת מלווה בטקס ברכה רועש.

תצלומים יפים אלה של הצלם הגרמני וולף אדמאייט - על אהבת פיל זה לזה.

הערות 0