הרעיון של פרוייקט צילום זה נולד כאשר ליטלעבד על פרויקט אחר - דבש היה מעורב בירי, ובלייק נדהם איך החומר הזה צמיג יורד מן הגוף האנושי. זה חומר אורגני נראה לשנות ולעוות את הגוף של המודל כמו ענבר. מתחת לכל הברק והמבריק הזה, הגוף האנושי נראה נוזל ומוצק, גלי, אך באותו זמן קבוע במקומו. בדבש, בלייק ליטל מצא מטאפורה למשהו נצחי, אמצעים בלתי שגרתיים שכאלה, התגבשו והחניטו את צורת התמותה.

הערות 0