Inna מייזל הוא אמן מוכשר אשרבאופן פנטסטי זה מסתבר להעביר את המחשבות, הרגשות והרגשות באמצעות תמונות נהדרות. חלקם מלאים חמימות כנה, אחרים - מיסטיקה מושכת, השלישי - לא מועבר במילים חוכמה. אנו מעריצים!

מקור: https://vk.com/maizelart

הערות 0